Kategoriler

Barter Sisteminin Başlıca Kuralları ;

Sistemin işleyişine geçmeden önce sistem hakkındaki temel bazı kuralları betimlemek faydalı olacaktır.

a.      Sistem içinde herhangi bir firmanın ürün satın alabilmesi için , sistemi organize eden kuruma (sistem adına) bir teminat vermiş olmalıdır.

b.      Sistem içinde bir firmanın ürün satın alabilmesi için ya da daha önce kendisinin bir ürün satmış olması gerekmektedir.

c.       Sistem içinde sistemden verilen bir teminat ile ürün satın alan firmanın, sisteme borcunu ödemesi için iki seçeneği vardır.

  • Ya (9) dokuz ay içinde, kendisine yöneltilen sistem üyesi firmalara ürün satacaktır.
  • Ya da bu süre sonunda borcunu ; nakit ,döviz bazında ve vade farksız olarak ödeyecektir. 


d.      Sistemden alacaklı hiçbir firma alacağını nakit olarak alamaz. Muhakkak sistem üyesi diğer firmalardan ürün satın almak zorundadır.

e.      Sisteme ürün satan firmanın alacağı ,organizatör kurumca cari hesabına döviz bazında alacak olarak kaydolur. Firmanın alacağı ,bu değer üzerinde olmak üzere “sistem tarafından “ teminat altına alınmıştır.

f.    Ürününü satan firma sistemden alacaklıdır. Ürün alıp borçlanan firma ise ,sisteme borçludur. Sistem içinde kabul görmüş bir ticari işlemden sonra,“firmalar arasında borç-alacak ilişkisi yoktur”.
 

  • Sistemi organize eden kurum, sistem içinde talep edilen ama olmayan ya da bu ürünlerin ikamesi yerine başka ürünleri sisteme dahil etmek için faaliyet gösterir. Bu amaçla aynı zamanda bir satın alma kurumu gibi de faaliyet gösterir.


 

  • Eğer sistemde arz edilen bir ürünün alıcısı yok ise ,bu sefer de bu ürünü kullanabilecek firmaları araştırır ve sisteme davet eder.

 

g.     Organizatör kurum , sistemden kredi kullanacak firmaların üretim yapılarına ve verecekleri teminata göre bir kredi ve risk değerlendirmesi yapıp ,firmaya sağlanacak kredi miktarını saptar. (Bu oran verilen teminat + üretilen ürün miktarı ve pazarı + firma büyüklüğü ve sürekliliği + belli bir dönemde firma tarafından sisteme borcu karşılığında aktarılabilecek ürün miktarına, göre saptanır.)

h.    Üye firmalar arasındaki ticari işlemlerde, hukuki niteliği “arkası cirolanamaz” senet niteliğindeki “barter çekleri” kullanılır. Bu çekler üzerinde alıcı, borçlu firmaların bilgileri, işlem miktarı ve barter merkezinin onayını belirten (barter merkezince borçlanacak firmanın kredi durumuna göre onaylanan ya da onaylanmayan ) provizyon-yetki kodu bulunur. Yetki kodu verilemeyen işlemler, barter sistemince tanınmaz ve sistem imkanlarına dahil edilmez.

Barter sisteminin işleyişi şöyledir: Barter sistemine üye olan firma satışa arz ettiği ürünleri ile bilgileri sistem danışmanı aracılığıyla barter şirketine sunmaktadır. Barter organizasyonunda bir mal ve hizmet havuzu oluşturulmaktadır. Barter üyeleri mal ve hizmet ihtiyaçlarını bu havuzdan karşılamaktadırlar. 

Barter Sisteminin Başlıca Kuralları ;
Hacı Halil Mah. 1207 Sok. Match Ofice No:1 /38 Gebze / Kocaeli
0 (262) 642 3 888
info@korfezbarter.com
www.korfezbarter.com © KÖRFEZ BARTER SAN. TİC. A.Ş. ' aittir
X